Veilig, betrouwbaar en vriendelijk,
dat is Kedin!


Kedin zorgt ervoor dat u
uw aankoop op een verantwoorde
manier gespreid kunt betalen
in een veilige omgeving.

Waarom Kedin?

 

Hoe werkt het?

Hieronder hebben wij voor u het proces geïllustreerd in 4 heldere stappen.


U kiest ervoor
om het product
gespreid te
betalen.


Wij
beoordelen uw
kredietaanvraag.


Afhankelijk van
de beslissing levert deze partij u de
goederen of
diensten.


U betaalt
ons gespreid
terug.

Veilig, vriendelijk, vertrouwd... 5 letters!

Wie zijn wij?

Kedin is een financieel dienstverlener die het voor consumenten mogelijk maakt om goederen of diensten in termijnen af te betalen. Dit kan soms nodig zijn om noodzakelijke uitgaven te bekostigen, maar ook om het dagelijks leven wat meer kleur te geven.

Wij vinden het erg belangrijk dat de aangeboden producten begrijpelijk en duidelijk zijn. Geen kleine letters of verborgen voorwaarden. Mocht u van mening zijn dat wij dit niet goed doen, vertel het ons.

Waar staan wij voor?

Vriendelijk, verantwoord en veilig. Dat zijn voor ons kernwoorden en waarden. Wij bieden de consument betrouwbare en verantwoorde financiële producten. Persoonlijke vriendelijke communicatie is in een tijd, waarin alles snel en digitaal gaat, iets waar steeds meer mensen waarde aan hechten.

Zijn er nog vragen?Belangrijke vragen vanuit de consument.

Hieronder de 4 meestgestelde vragen.

1. Voldoet Kedin aan de Wet financieel toezicht (Wft)?

Ja, Kedin staat als financiële instelling onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, het orgaan dat continu beoordeelt of je als financiële instellingen aan de Wft voldoet. Kedin heeft een vergunnning voor het verstrekken van consumentenkrediet met registratienummer: 12020628.

2. Wat is de Wet op het financieel toezicht (Wft)?

Wft staat voor Wet op het financieel toezicht. In deze wet wordt onder andere geregeld wat de vereisten zijn om krediet aan consumenten aan te mogen bieden. Tevens staat in deze wet welke informatie u moet ontvangen voordat u besluit een lening aan te gaan. Iedere aanbieder moet dezelfde informatie verstrekken, zodat u een wel overwogen keuze kunt maken.

3. Wie moet zich aan deze wet houden?

Alle financiële dienstverleners moeten zich aan deze wet houden.

4. Wat betekent de Wft voor u als consument?

De wet beschermt u tegen “te veel lenen” ook wel overkreditering genoemd. Maar de wet zorgt er ook voor dat u goed geïnformeerd bent over de (financiële) gevolgen van een lening.


Veilig en
verantwoord lenen,
wat houdt dat in?

Verantwoord lenen.

Een verantwoord krediet is een krediet dat bij u past. Niet alleen financieel, maar ook bij de juiste partner. Tegenwoordig is het inkomen van mensen steeds flexibeler. Zo kunt u op het ene moment net wat meer financiële ruimte gebruiken, terwijl u in een later stadium weer wat meer armslag heeft. Mede daarom kunt u een lening die u bij ons afsluit altijd tussentijds aflossen. In onze kredietvoorwaarden staan de voorwaarden hiervoor vermeld. Uiteraard is het ook van belang dat u vooraf goed op de hoogte bent, wat een lening u daadwerkelijk kost. Hieronder staan een aantal voorbeeldleningen met de daarbij behorende kosten.

Onze zorgplicht.

Wij hanteren een kredietbeleid waarbij wij op een verantwoorde wijze leningen verstrekken. Dit houdt in dat wij ervan overtuigd moeten zijn dat u ons zonder problemen kunt terugbetalen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de thuiswinkel waarborg en de Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland. Ook raadplegen wij registers waar kredieten in worden geregistreerd, bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel.

BKR Bureau Krediet Registratie
Voor kredietbedragen boven de € 250,- zijn wij verplicht om uw gegevens te controleren bij het BKR in Tiel. Als u bij ons een krediet heeft boven de € 500,-, registreren wij deze ook bij BKR. Een eventuele achterstand zijn wij ook verplicht te melden. Als u wilt weten hoe u geregistreerd staat bij BKR, kunt u bij hen rechtstreeks uw gegevens opvragen. Ga naar www.bkr.nl voor meer informatie.

KiFiD
Kedin Consumenten Financieringen B.V. is aangesloten bij het officiële klachten instituut KiFiD met nummer: 300.014204. Deze organisatie bemiddelt in geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kedin is wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een financieel klachteninstituut. Uiteraard streven wij ernaar om uw klacht zelf naar tevredenheid op te lossen. Bekijk hiervoor onze klachtenprocedure.

AFM Vergunning
Kedin Consumenten Financieringen B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het registratienummer is 12020628

 

Kedin

Contact.

Kedin
Coolsingel 104
3011 AG Rotterdam
✆ +31 (0)88 040 33 44 (ma t/m vr 9:00 tot 17:00)
info@kedin.nl
kedin.nl

Heeft u nog vragen?

Naam
E-mail
Telefoon
Reactie
Code

(alle velden zijn verplicht)